GEKA(Güney Ege Kalkınma Ajansı) 2015 Mali Destek Programını İlan Etmiştir.

Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında toplam 25.000.000 TL kaynağı, mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek projelere destek sağlamayı planlamaktadır.

İlgili Belgeler:
Alternatif Turizm MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Yenilenebilir Enerji MDP
Linkler kaldırılmıştır.