2014 Yılı Tarımsal Destekler İlan Edilmiştir.

Bakanlar Kurulu'nun ''2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de ilan edilmiştir.

Bu desteklere dair özet dokümanlar ve 2013 yılı tebliğleri web sitemiz içerisinde yer almakta olup aşağıdaki bağlantılardan ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz.