İKA(İpekyolu Kalkınma Ajansı) 2015 Mali Destek Programını İlan Etmiştir.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında toplam 10.250.000 TL kaynağı, mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek projelere destek sağlamayı planlamaktadır.

İlgili Belgeler:
Kültür Turizm Altyapısı MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Rekabetçilik ve Yenilikçilik MDP
Linkler kaldırılmıştır.
GAP Organik Tarım Zinciri Pilot Uygulamaları MDP
Linkler kaldırılmıştır.