KOSGEB Kobi Proje Destek Programı Başvuruları Açılmıştır.

KOBİ Proje Destek Programı kapsamında “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konu başlıklarında projeleri 150.000 TL'ye kadar hibe ile desteklenecektir. Proje bütçesinin en fazla %10'u makine-teçhizat-hammadde-malzeme; %40'ı yazılım,hizmet,personel gideri olabilir. Personel giderinde yeni istihdam şartı aranmaktadır. Son başvuru tarihi 20 Mart 2015’tir.

İlgili Belgeler: