Karacadağ Kalkınma Ajansı 2015 Mali Destek Programını İlan Etmiştir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında toplam 28.000.000 TL kaynağı, mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek projelere destek sağlamayı planlamaktadır.

İlgili Belgeler:
Kobi MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Yenilenebilir Enerji MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Turizm ve Kentsel Altyapı MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Sanayi Altyapısı MDP
Linkler kaldırılmıştır.