Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı İlan Edilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu "Teknolojik Ürün Teşvikini" kapsayan "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

Bu destek programı kapsamında şirketler 5.000.000 TL'ye kadar hibe, 50.000.000 TL'ye kadar faiz destekli kredi kullanabilmektedir. Usul ve esasları belirlenecek olan bu destek programı için detaylı ve özet bilgilere http://www.yatirimadestek.com/destekler/Teknolojik-Urun-Yatirim-Destek-Programi.aspx bağlantısından ulaşabilirsiniz.