Zafer Kalkınma Ajansı 2015 Mali Destek Programını İlan Etmiştir.

Zafer Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında toplam 30.000.000 TL kaynağı, mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek projelere destek sağlamayı planlamaktadır.

İlgili Belgeler:
Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi MDP
Linkler kaldırılmıştır.