Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Desteği-2017 İlan Edilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de 13 Eylül 2017 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre, ; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, büyükbaş/küçükbaş hayvancılık, hindi, kaz tesisleri, su ürünleri, kültür mantarı yetiştiriciliği, gezen tavuk kümesleri, yenilenebilir enerji, el sanatları, katma değerli ürünler, kırsal turizm, çiftlik faaliyetleri ve bilişim sistemleri yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup, son başvuru tarihi 11 Aralık 2017

İlgili belgeler:

özet bilgi formu

tebliğ

uygulama rehberi

başvuru formu

hibe sözleşmesi