KOSGEB Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı(TEKNOPAZAR) İlan Edilmiştir.

Bu program ile KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri sonucunda ortaya çıkan veya patent belgesi ile koruma altına alınmış veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip teknolojik ürün veya prototiplerin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri desteklenecektir. Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL’ye kadar, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL’ye kadar  geri ödemesiz destek verilecektir.

İlgili Belgeler:

Özet Bilgi Formu

İçerik

Uygulama Esasları