Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Revize Edilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, 2014 ve 2015 yıllarındaki çağrılarında başarılı bulunmuş 204 adet projeyi 209 Milyon TL tutarında Bakanlık desteğiyle desteklemiştir. 8 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete'de ilan edilen yönetmelik değişikliğine göre kredi faiz desteği kaldırılmış olup, makine-teçhizat desteiği için hibe üst limitleri artırılmıştır. Başvuru tarihleri Bakanlık sitesinden ilan edilecektir.

https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr

İlgili Belgeler:

Özet Bilgi Formu

Yönetmelik