TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) 2. dönem 1. Başvuru Çağrısı İlan Edilmiştir.

TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)'nın 42 ilde tarımsal yatırımları desteklediği IPARD 2.dönem programının 1. başvuru çağrısı ilan edilmiştir. Aşağıda listelenen başlıklarda yatırımlar %50 ile %70 arasında hibe olarak desteklenmektedir.

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

302-3 Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciciliği

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

302-6 Makine Parkları

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi

302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Özet Bilgi Formu
Başvuru Rehberi